REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PADIDINIMO

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2004

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/440519e0894211e5b7eba10a9b5a9c5f


Prisijungimas