Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2018 m. birželio  29 d. priėmė Seimas. Pagal Lietuvos Respublikos konstitucijos 70 str. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos oficialiai pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Pagal Konstitucijos 71 str. Prezidentas Seimo priimtą įstatymą pasirašo ne vėliau kaip per 10 dienų arba jį grąžina Seimui naujai svarstyti.

LR Seimas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus Prezidentei perduos pasirašyti, taigi jo būklę galima matyti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.priimti

Minėtas įstatymas bus galiojantis, kai jis bus pasirašytas Prezidentės ir paskelbtas Teisės aktų registre. Teisės aktų registrą galima rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/newLegalActs.html

Gautas VDI paaiškinimas darbo tose pačiose pareigose, kai susitariama dirbti pvz. 60 val. per savaitę.

Atsakymą galite rasti skyrelyje "TIK NARIAMS", temoje "Atsakymai į narių klausimus".

Prisijungimas