Gautas atsakymas iš VDI dėl Darbo kodekso 127 str.  5 d. taikymo darbuotojams, kurie buvo vaiko priežiūros atostogose. Atsakymas paskelbtas skyrelyje "TIK NARIAMS", dalyje "Atsakymai į narių klausimus".

Gautas atsakymas iš VDI dėl galimybės atšaukti darbuotojus iš atostogų pagal naujojo Darbo kodekso nuostatas. Atsakymas paskelbtas skyrelyje "TIK NARIAMS", dalyje "Atsakymai į narių klausimus".

Tais atvejais, kai darbuotojai yra atleidžiami iš darbo DK 57 straipsnyje nustatytais pagrindais, ilgalaikio darbo išmokas biudžetinės įstaigos privalo mokėti pačios. Todėl kyla klausimų dėl šių išmokų apmokestinimo. Asociacija gavo atsakymą iš valstybinės mokesčių inspekcijos dėl šių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu.

Atsakymą asociacijos nariai gali rasti skyrelyje "TIK NARIAMS", temoje "Atsakymai į narių klausimus".

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2017 m. sausio 17 d. priėmė Seimas. Pagal Lietuvos Respublikos konstitucijos 70 str. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos oficialiai pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Pagal Konstitucijos 71 str. Prezidentas Seimo priimtą įstatymą pasirašo ne vėliau kaip per 10 dienų arba jį grąžina Seimui naujai svarstyti.

LR Seimas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Prezidentei perdavė pasirašyti 2017 m. sausio 24 d., jo būklę galima matyti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.priimti

Minėtas įstatymas bus galiojantis, kai jis bus pasirašytas Prezidentės ir paskelbtas Teisės aktų registre. Teisės aktų registrą galima rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/newLegalActs.html

 

Prisijungimas