Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

Asociacijos valdybos pirmininkas Stanislovas Repšas 2014 m. gruodžio 11 d. pasirašė mokslo taikomojo tyrimo darbų atlikimo sutartį su Šiaulių valstybine kolegija, pagal kurią bus atliktas tyrimas tema "Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšys, sudarymo terminai, pateikimo reikalavimai, duomenų struktūra ir dubliavimasis tarp ataskaitų". 

Prisijungimas