Tai savanoriška organizacija, siekianti vienyti viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojus, todėl kviečiame visus buhalterius ir įstaigas,

kurie tvarko viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, prisijungti prie asociacijos veiklos, kurios tikslai:

  • Palaikyti tvirtus asociacijos narių tarpusavio ryšius;
  • Ginti teisėtus asociacijos narių interesus;
  • Dalintis patirtimi ir žiniomis asociacijos narių tarpe;
  • Kelti viešojo sektoriaus buhalterių ir aplamai buhalterių specialybės prestižą ir etiką;
  • Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kurios vienija apskaitos darbuotojus;
  • Rengti ir teikti metodines ir praktines rekomendacijas asociacijos nariams;
  • Organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius.

 

Prisijungimas