1.      Pateikti prašymą tapti asociacijos nariu Forma čia                                                                                                           

2.      Sumokėti stojamąjį mokestį (6 €).

 

Asociacijos nariu laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris:

  • nustatyta tvarka yra pateikęs prašymą būti asociacijos nariu ir jam yra išduotas narystę patvirtinantis dokumentas;
  • moka metinį narystės mokestį (6 €);
  • savanoriškumo pagrindais dalyvauja asociacijos veikloje: visuotiniuose narių susirinkimuose, regioniniuose susitikimuose, seminaruose ir diskusijose.

Prisijungimas

Narystė

Norint tapti asociacijos nariu, reikia: 

Skaityti daugiau...

Renginiai

Finansų ministerija nuolat skelbia rekomendacijas ir išaiškinimus, kurie skirti viešojo sektoriaus subjektams:

Išaiškinimai ir rekomendacijos | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (lrv.lt)

 

Naujienos

Naujos redakcijos įstatymas

Priimtas ir paskelbtas naujos redakcijos Viešųjų įstaigų įstatymas, kuris įsigalios nuo 2024-05-01:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/236dcd008eb411eea5a28c81c82193a8

Priimtas ir paskelbtas naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymas, kuris įsigalios nuo 2024-01-01:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1339f208eb311eea5a28c81c82193a8

 

Partneriai