Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė nuolatinio bendradarbivimo sutartį. Šios sutarties tikslas:

 - bendradarbiauti vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurios skirtos viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų kvalifikacijai kelti, nuolat ją tobulinti.

 - bendradarbiauti dalyvaujant įvairiuose renginiuose, kurie yra susiiję su viešojo sektoriaus apskaitos tobulinimu.

 - bendradarbiauti rengiant viešojo sektoriaus apskaitos mokymo medžiagą.

 


Prisijungimas