Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Lietuvos apskaitos įmonių asociacija 2015 m. birželio 15 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslai: 

- bendradarbiauti siekiant, kad apskaitos informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose, būtų patikima ir teisinga; 

- bendradarbiauti siekiant, kad vyriausiojo buhalterio funkcijas atliekantys asmenys būtų kvalifikuoti; 

- bendradarbiauti rengiant dalykinę informaciją skirtą abiejų sutarties šalių nariams; 

- bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacinius renginius, teminius seminarus; 

- bendradarbiauti siekiant narystės įvairiuose tarptautiniuose susivienijimuose.


 

Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė nuolatinio bendradarbivimo sutartį. Šios sutarties tikslas:

 - bendradarbiauti vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurios skirtos viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų kvalifikacijai kelti, nuolat ją tobulinti.

 - bendradarbiauti dalyvaujant įvairiuose renginiuose, kurie yra susiiję su viešojo sektoriaus apskaitos tobulinimu.

 - bendradarbiauti rengiant viešojo sektoriaus apskaitos mokymo medžiagą.

 

Prisijungimas